Slavko Savković - Duborez -

Slavko Savković

- Duborez -

Duborez

Duborez je jedan od najstarijih zanimanja sto se tiče obrade drveta. Njime čovek pokušava dočarati neku svoju kreativnost, ideju i trenutno njegovo osećanje. Kroz istoriju duborezom su se najvise bavili monasi, gde su izrađivali ikone, ikonostase, cirake, kadionice i druge crkvene elemente. Kasnije su se otvorile mnoge škole gde i danas u okviru raznih duhovnih centara postoje te radionice. Danas je duborez polako poceo da nestaje kao zanat,jer ručnu tehniku veštinu i znanje zamenjuju mašine koje to rade serijski. Razlika između ručnog i mašinskog duboreza je ta, što svaki proizvod urađen ručno je unikat i nikada se nemože odraditi dva identična komada.

Image Title

Wikipedia

Drvorez (ili ksilografija) je grafička tehnika visoke štampe na drvenim pločama koje se režu specijalnim noževima uzduž vlakana drvenih ploča.

Pročitaj više
Image Title
Image Title
Image Title
Image Title
Umetnik

Savković

Slavko